Yongkwang Flexible Ind. Co., Ltd

YONGKWANG FLEXIBLE IND. CO., LTD

Expansion Bellows & Expansion Joints

YongKwang Logo
YongKwang

Product & SErvices

Metallic Expansion Joints

Non-Metallic Type Expansion Joint

Head Office

YongKwang Flexible Ind. Co., Ltd

96B-16L, 156, Namdongdong-ro, Namdong-gu, Incheon, Republic of Korea, zip code : 21691